Fordeling av elgkvote 2019

Se Elgjakt for fordeling av kvoter 2019.

Trekningsresultat 

Trekking av elgjakt 2019 ble gjennomført etter velykket jaktfeltskyting på Stormoen 01.06. 25 elgjaktjakt fordelt på 212 søknader var med i trekningen. Tilgjengelige søkbare jaktfelt var 22.   

Se resultater fra trekninga av elgjakt 2019 på Stormoen her: Resultat trekning elgjakt 2019 Alvdal Grunneierlag

Vedlegg: Grunnlag for trekking 2019 og Oversikt Jaktlag 2019 

 


  • alvdaljff
  • alvdalturforening
  • gjeltenbrucamping
  • inatur
  • langoddengård
  • nordøsterdal-utmarkstjenester