Feltleder- og jegermøte før elg- og hjortejakt 2019 er satt til tirsdag 03.09 på Nordihaugan.

Feltledermøte fra kl. 19:00

Jegermøte fra kl. 20:00 Informasjonsmøte for elg- og hjortejegere Alvdal 2019

Det vil bli servering. 

For de jaktlag som fikk utdelt jaktlagsmapper i fjor, ber vi at mapper returneres inn igjen til sekretariatet for oppdatering av ny informasjon. Jaktfeltmapper returneres i kasse ved meierisalen, Vekstra Alvdal i åpningstiden:

Jaktlagsmapper returneres i kasse i gangen ved meierisalen Alvdal:  
68909258 2460302427341440 3093910095747088384 n


Hold av datoen! 

Mvh Styret


  • alvdaljff
  • alvdalturforening
  • gjeltenbrucamping
  • inatur
  • langoddengård
  • nordøsterdal-utmarkstjenester