Baglimit for småviltjakta 2019 er satt. Grunnet liten kyllingproduksjon denne sesongen settes følgende baglimit:  

Rype - 1 pr. dag og max. 5 i sesongen pr. jeger

Skogsfugl - Det henstilles at brunfugl fredes.

Hare –  5 harer pr. jaktkort. Grunneierlaget ønsker å gjøre harejegere oppmerksom på harepest. Vi oppfordrer derfor harejegere til å følge anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/smitte-fra-mat-vann-dyr/topp-tre/harepest---overfores-fra-lemen-og-a/ 

Styret ønsker skitt jakt!


  • alvdaljff
  • alvdalturforening
  • gjeltenbrucamping
  • inatur
  • langoddengård
  • nordøsterdal-utmarkstjenester