På jegermøte 03.09.2019 ble det gjennomgang ny-sett elg rapportering. Det er viktig at alle elgjaktlag i Alvdal fører sett-elg likt etter vedlagt instruks. Dette er svært viktig for å kunne ha sammenliknbare og gode data for bestandsforvaltningen de kommende årene. Se vedlegg her:

Endring_i_sett_elg_instruks.pdf


  • alvdaljff
  • alvdalturforening
  • gjeltenbrucamping
  • inatur
  • langoddengård
  • nordøsterdal-utmarkstjenester