Søknad på skogfugl og rype for utenbygds jegere er tilgjengelig fra fredag 24.04.2020. Søknadsfristen er satt 25.05.2020. Harekort er søknadsfritt i 2020 (med untak av Felt 2 Tron - "søknad"). Harekort blir tilgjengelig for salg 1. juni. Innenbygds kjøper jaktkort på Sportsforretningen. Søknad foregår på Inatur, se SMÅVILT for mer informasjon.