Baglimit 2020  Rype                               Skogsfugl                             Hare   
           
  Jaktfelt 1&6 Urlia/Bellinga  Max 1. fugl pr. dag Max 1. fugl pr. dag Max. 1. hare pr. dag  
    Max. 10 pr. sesong Max. 10 pr. sesong Max. 4 pr. sesong  
           
  Jaktfelt 2 Tron Max 1. fugl pr. dag Max 1. fugl pr. dag 1. hare pr. dag  
    Max. 10 pr. sesong Max. 10 pr. sesong Max. 4 pr. sesong  
           
  Jaktfelt 3 Måna/Sivildalen Max 2. fugl pr. dag Max 2. fugl pr. dag 1. hare pr. dag  
    Max. 10 pr. sesong Max. 10 pr. sesong Max. 4 pr. sesong  
           
  Jaktfelt 4 Høstdalen Max 2. fugl pr. dag Max 2. fugl pr. dag 1. hare pr. dag  
    Max. 10 pr. sesong Max. 10 pr. sesong Max. 4 pr. sesong  
           
  Jaktfelt 5 Blåvola  Max 2. fugl pr. dag Max 2. fugl pr. dag 1. hare pr. dag  
    Max. 10 pr. sesong Max. 10 pr. sesong Max. 4 pr. sesong  
           

 

 Det henstilles om at jegere er restrektive med felling av produskjonsfugl/brunfugl.  


  • alvdaljff
  • alvdalturforening
  • gjeltenbrucamping
  • inatur
  • langoddengård
  • nordøsterdal-utmarkstjenester