Fellingstallene fra storviltjakta i 2020 er nå klare. I Alvdal elgvald ble det totalt felt 134 under ordinær elgjakt høsten 2020. Dette gir en fellingsprosent på 99 % av årlig kvote jf. nåværende bestandsplan og en økning på 13 % fra året før. Dette er det høyeste antall elg som har blitt felt i nyere tid. For å se det på en annen måte ble 16 788 kg elgkjøtt høstet ut fra Alvdals utmark. Det ble felt 25 hjort i Alvdal vald, 2 dyr mer enn i 2019. 42 rådyr er innrapport felt til grunneierlaget. 

elg2020

Antall felt elg i Alvdal Elgvald fordelt på kategori i perioden 2016-2020. 

hjort2020

Antall felt hjort i Alvdal Elgvald fordelt på kategori i perioden 2017-2020. 

rådyr2020

Antall felt rådyr i Alvdal Elgvald fordelt på kategori i perioden 2017-2020. 


  • alvdaljff
  • alvdalturforening
  • gjeltenbrucamping
  • inatur
  • langoddengård
  • nordøsterdal-utmarkstjenester