Jaktiden på rødrev opphever den 15.04, som også betyr avslutning av jakt på predatorer. Innlevering for grunneierlagets predatorordning gjøres hos Knut Harald Skogli. Avtales pr. tlf 46808490.
  • alvdaljff
  • alvdalturforening
  • gjeltenbrucamping
  • inatur
  • langoddengård
  • nordøsterdal-utmarkstjenester