Jaktiden på rødrev opphever den 15.04, som også betyr avslutning av jakt på predatorer. Innlevering for grunneierlagets predatorordning gjøres hos Knut Harald Skogli. Avtales pr. tlf 46808490.