Det lyses ut elgjakt på 4-felt. Søknadfrist er 11.06.2021. Søknad sendes feltledere, se utlysningstekst nedenfor: 

Utlysning elgjakt 4-felt 2021 (PDF)

Søknadskjema elgjakt (word)


  • alvdaljff
  • alvdalturforening
  • gjeltenbrucamping
  • inatur
  • langoddengård
  • nordøsterdal-utmarkstjenester