Utenbygds: småvilt - Rype, skogsfugl og hare 

I Alvdal er etterspørsel etter småviltjakt stor, dermed reguleres områdene ut fra antallsbegrensinger (ant. jegere) og bag limit. Utenbygds jegere må søke om jaktkort på rype og skogsfugl, søknadsfrist 15.05.2021. Søknad foregår på INATUR. Eventuelle restkort etter endt søknadsprosess vil bli lagt ut for salg. Harekort, med unntak Harejakt felt 2 Tron (søknad) er søknadsfritt i 2021. Harekort er tilgjengelig for salg 1. juni (antallsbegrensing).

Det legges et visst antall dagskort etter påfølgende 2. helg etter elgjaktstart (25.09) i felt 3, 4 og 5. I Alvdal er engasjementet for elgjakt stor, derfor oppfordres småviltjegere å legge jaktturene i andre områder der det er påfallende at elgjakt pågår (dette gjelder spesielt i helgene).

Viltstellområde 4 (Høstdalen) tillates det ikke med bruk av hund for utenbygds jegere. Jakttidene for småvilt i Høstdalen er 15.09-24-09 og 02.10-23.12.

Alle felt: Jakttid fra 10.09-24.09 og 02.10-23.12. *Høstdalen (felt 4) 15.09-24-09 og 02.10-23.12.

Jegere bes om å følge jaktgrenser som visualisert på jaktkart i inatur under hvert enkelt tilbud. *For småviltjakt Felt 2 Trond og 1&6 Bellinga/Urlia er det gjensidig overgang til Tylldalen (kommunegrensa til Tynset), men ikke mellom feltene.    

Baglimit 2021: 

  Baglimit 2021  Rype Skogsfugl Hare 
         
  Jaktfelt 1&6 Urlia/Bellinga  Max 1. fugl pr. dag   Max 1. fugl pr. dag   Max. 1. hare pr. dag
    Max. 10 pr. sesong Max. 10 pr. sesong Max. 4 pr. sesong
         
  Jaktfelt 2 Tron Max 1. fugl pr. dag Max 1. fugl pr. dag 1. hare pr. dag
    Max. 10 pr. sesong Max. 10 pr. sesong Max. 4 pr. sesong
         
  Jaktfelt 3 Måna/Sivildalen Max 2. fugl pr. dag Max 2. fugl pr. dag 1. hare pr. dag
    Max. 10 pr. sesong Max. 10 pr. sesong Max. 4 pr. sesong
         
  Jaktfelt 4 Høstdalen Max 2. fugl pr. dag Max 2. fugl pr. dag 1. hare pr. dag
    Max. 10 pr. sesong Max. 10 pr. sesong Max. 4 pr. sesong
         
  Jaktfelt 5 Blåvola  Max 2. fugl pr. dag Max 2. fugl pr. dag 1. hare pr. dag
    Max. 10 pr. sesong Max. 10 pr. sesong Max. 4 pr. sesong
         

 

Småviltjakta er oppdelt i 5 kortområder. Se kart

Oversikt kortområder skogsfugl: 

Skogsfugl felt 1 og 6 Bellinga/Urlia 
Skogfugl felt 2 Tron
Skogsfugl felt 3 Måna/Sivildalen
Skogsfugl felt 4 Høstdalen 
Skogsfugl felt 5 Blåvola 

 

Oversikt kortområder rype: 

Rypejakt felt 1 og 6 Bellinga/Urlia 
Rypejakt felt 2 Tron 
Rypejakt felt 3 Måna/Sivildalen
Rypejakt felt 4 Høstdalen
Rypejakt felt 5 Blåvola

 

Søknad for utenbygds hare:

 Harejakt felt 2 Tron                      

 

Harekort tilgjengelig for salg fra 1. juni:

Harejakt felt 1 og 6 Bellinga/Urlia
Harejakt felt 3 Måna/Sivildalen
Harejakt 4 Høstdalen
Harejakt felt 5 Blåvola

 

Jaktkort på and og due i Alvdal

Jaktkortet gir rett til å felle opptil 4 fugl pr. kort. 

Jakttider
Brunnakke, Krikkand og stokkand                   - 21.08-24.09 og 02.10-23.12
Toppand, havelle, kvinand, siland og laksand- 10.09-24.09 og 02.10-23.12
Hare, lirype og fjellrype, orrfugl og storfugl    - 10.09-24.09 og 02.10-23.12 (egne datoer for viltstellområde 4, Høstdalen se under) 

INNENBYDS - med bostedsadresse 2560 Alvdal 

Innenbygds kjøper jaktkort på Sportsforretningen

Jaktkort hare, rype og storfugl for ett småviltfelt 1-6    
Jegerkategori Innenbygds  Innenb. < 20 år 
Art. Småvilt Småvilt
Uke periode 1. 10.09.-16.09. 700 450
Uke periode 2. 17.09.-23.09. 580 400
Uke   02.10.-23.12. 580 400
Døgnkort i per 02.10. - 23.12. 330 220
Sesongkort 02.10. - 23.12. 1100 720
     
Jaktkort alle småviltfelt hare, rype og storfugl    
Jegerkategori Innenbygds  Innenb. < 20 år 
Antall arter (Hare, Rype, Skogsfugl Småvilt Småvilt
Alle felt 10.09* - 24.09. og 02.10. - 23.12. 2000 1500
*Høstdalen 15.09 - 24.09.og  02.10. - 23.12.     

Baglimit/begrensning: Det kan forekomme justeringer av baglimit og begrensinger i forkant av jaktstart, dette avgjøres fortløpende mot høsten.