Søknad er forbeholdt grunneiere. Andre innebygds søkere må ha fullmakter i feltet det søkes for. Se kart

Informasjonspapirer og nødvendige skjemer vil bli sendt via Viltrapporten.

Bestandsplan for Alvdal Elgvald 2016-18

Vedlagt følger bestandsplan for Alvdal Elgvald for perioden 2016 - 2018.
Behandlet av årsmøte og styremøte i Alvdal Grunneierlag  og utmark og miljøetaten i Alvdal Kommune.

Spørsmål vedrørernde elgjakt i Alvdal rettes heretter til sekretariat/oppsyn v/N.Ø. Utmarkstjenester kontakttelefon tlf 97886312. 

 

pdfBestandsplan for Alvdal elgvald - 2016-18.pdf


Rein

Jaktkort selges på Alvdal-Tynset Sport avdeling Alvdal. Utenbygds jegere må søke om jaktkort.

Søknader

  • alvdaljff
  • alvdalturforening
  • gjeltenbrucamping
  • inatur
  • langoddengård
  • nordøsterdal-utmarkstjenester