Småvilt - Rype, hare, skogsfugl og and

Utenbygds jegere må søke om jaktkort. Søknadsfristen er 20. mai for utenbygds jegere. Innenbygds kjøper jaktkort på Sportsforretningen. 

Småviltjakta er oppdelt i 5 kortområder. Se kart

Når det gjelder viltstellområde 4. Høstdalen er det ikke tillatt med bruk av fuglehund for utenbygds jegere. 

Baglimit for alle områder er for tiden ei rype pr dag og begrensning på 10 ryper pr sesong.  Baglimit for hare er 5 harer pr jaktkort pr småviltfelt pr sesong.

Rypebestanden har hatt en markert nedgang de siste årene, og vi henstiller rypejegere med tildelt jaktkort å vise moderasjon ved spesielt enkeltfugl og par. Takk!

Jakttider
Brunnakke, Krikkand og stokkand                   - 21.08-24.09 og 02.10-23.12
Toppand, havelle, kvinand, siland og laksand- 10.09-24.09 og 02.10-23.12
Hare, lirype og fjellrype, orrfugl og storfugl    - 10.09-24.09 og 02.10-23.12 (egne datoer for viltstellområde 4, Høstdalen se under) 

Jakttider på lirype, fjellrype, storfugl-, hare og orrfugljakt  i Viltstellområde 4, Høstdalen, er 15.09 - 24.09  og 02.10-23.12.

 

 


Rein

Jaktkort selges på Alvdal-Tynset Sport avdeling Alvdal. Utenbygds jegere må søke om jaktkort.

Søknader

  • alvdaljff
  • alvdalturforening
  • gjeltenbrucamping
  • inatur
  • langoddengård
  • nordøsterdal-utmarkstjenester