Småvilt - Rype, hare, skogsfugl og and

Utenbygds jegere må søke om jaktkort. Søknadsfristen er 20. mai for utenbygds jegere. Innenbygds kjøper jaktkort på Sportsforretningen. 

Småviltjakta er oppdelt i 5 kortområder. Se kart

Når det gjelder viltstellområde 4. Høstdalen er det ikke tillatt med bruk av fuglehund for utenbygds jegere. 

Baglimit/begrensning: Det kan forekomme justeringer av baglimit og begrensinger i forkant av jaktstart, dette avgjøres fortløpende mot høsten. 

2019:

Rype - 1 rype pr. dag (max 5. pr. sesong pr. jeger/felt)

Skogsfugl – det henstilles om at brunfugl fredes

Hare - 5 harer pr. jaktkort. Grunneierlaget ønsker å gjøre harejegere oppmerksom på harepest. Vi oppfordrer derfor harejegere til å følge anbefalinger gitt av Folkehelseinstituttet.

Jakt på and

Jaktkort på and gir rett til å felle opptil 4 ender.

Jakttider
Brunnakke, Krikkand og stokkand                   - 21.08-24.09 og 02.10-23.12
Toppand, havelle, kvinand, siland og laksand- 10.09-24.09 og 02.10-23.12
Hare, lirype og fjellrype, orrfugl og storfugl    - 10.09-24.09 og 02.10-23.12 (egne datoer for viltstellområde 4, Høstdalen se under) 

Jakttider på lirype, fjellrype, storfugl-, hare og orrfugljakt  i Viltstellområde 4, Høstdalen, er 15.09 - 24.09  og 02.10-23.12.

 

 


Rein

Jaktkort selges på Alvdal-Tynset Sport avdeling Alvdal. Utenbygds jegere må søke om jaktkort.

Søknader

  • alvdaljff
  • alvdalturforening
  • gjeltenbrucamping
  • inatur
  • langoddengård
  • nordøsterdal-utmarkstjenester