Alvdal er med sine mange elver, bekker, vann og sjøer et svært ettertraktet område for sportsfiske.

Kart fiske1 endret

Kjøp ditt fiskekort her

Alvdal Grunneierlag står for administrasjonen av fem fiskekortområder som kultiveres av fiskelag i de respektive områder. Dette er elve-strekninger i dalbunnen og i fjellet samt flere fjellvann. Vi gir her en bredere informasjon for fiskere som ønsker å tilbringe fritiden i våre rolige omgivelser i frisk fjelluft! 

Ved aldersgrense 16 år må du skaffe deg nødvendig fiskekort. Som fisker må du også sette deg inn i regler og bestemmelser som står på fiskekortet. Husk fangstrapporten og innlevering av opplysninger om merket fisk. Alvdal Grunneierlag forvalter de aller fleste vann og vassdrag i kommunen og forestår salget av felles fiskekort på vegne av medlemmene. Medlemmer er private fiskeforeninger, grunneiere og rettighetshavere.

NB: Vær oppmerksom på at utsalgssteder for fiskekort avmerket i oversiktskartet kan være endret. Fiskekort selges lokalt på Alvdal-Tynset Sport, avd. Alvdal, Shell Alvdal og Taverna Hotell og Kafeteria. Fiskekort er også tilgjengelig for kjøp på Fishspot.no og SMS.

Forskrifter for fiske i Alvdal kommune


Kartforklaring

ikon-fiskekort  Fiskekort selges
ikon-fiskekortsms Mulighet for kjøp av Fiskekort med SMS
ikon-sportsfiske Sportsfiske ikke tillatt 
ikon-veg1 Riks- og fylkesveg 
ikon-veg2 Grende- og seterveier
ikon-gapahuk Gapahuk / rasteplass
ikon-pensjonat Pensjonat / hotell
ikon-camping Camping
ikon-seter Seterkvarter
ikon-selvbetjenthytte Selvbetjent hytte
ikon-vegbom Veibom

Fiskekort på SMS

Klikk på annonse