Alvdal Grunneierlag står for administrasjonen av fem fiskekortomroder som kultiveres av fiskelag i de respektive områder. Dette er elve-strekninger i dalbunnen og i fjellet samt flere fjellvann. Vi gir her en bredere informasjon for fiskere som ønsker å tilbringe fritiden i våre rolige omgivelser i frisk fjelluft!

1 - Glåma/Folla fiskelag
3 - Breidsjøen- og Sølnsjøen fiskelag
5 - Aumavassdraget, Kvislå og Storbekkjøen fiskelag
7 - Kvebergstjønna fiskelag
9 - Strålsjøen fiskelag

Alle oversiktsbilder og fangster er fra de nevnte fiskelag sine områder.