Kortområde 1. - Glåma, Folla og Sølna nedenfor Sølndammen

Elveløpene Glåma og Folla med nedre del av Sølna ligger lett tilgjengelig i dalbunnen. Elvene byr på flere mil med fristende fiske i kort avstand fra vei. Fiskeskilt er satt opp på flere steder fra offentlig veinett.

Glåma og Folla har stor forekomst av spesielt harr som er ettertraktet for fluefiskere. Ved god vannstand og klekkeforhold er halv kilos harr ofte bitevillig forfristende flue. Ørrett bestanden er også god, og elvene huser flere store rugger. Rekorden fra 1999 er på hele 7,2 kilo! I stillere partier av elva kan man få gjedde på kroken, og elva har også abbor, sik og lake på strekningen. Mengder bunndyr er rik i elvene.

Glåma og Folla er et eldorado for fluefiskere med god plass i elva!

Isfiske med grindalsflua medio april er en gammel tradisjon på Glåmaisen. Grindalsflua kommer opp gjennom sprekker i isen i gitt temperatur og tidspunkt, og er spesielt effektivt for isfiske etter sik. Det er ikke minst spennende når kilos sik kommer sigende innpå fluene! Harren kan også være bitevillig på vårisen.

Vårsola kan varme godt i april, men sjekk alltid vårisen godt.

Se mer på fishpot.no eller kjøp fiskekort her

 

Utleie av båt

Ved Høyeggdammen i Glåma er det muligheter for utleie av båt.
Henv Arve Løkken -970 46 558-