Kortområde 7. - Kvebergstjønna

Kvebergstjønna ligger oppå kjølen øst for Glåma med avkjørsel fra rv 3 sør for Alvdal sentrum. Det er bilvei helt opp til vannet, noe som gjør fiskemulighetene spesielt barnevennlig. Gapahuk for ly av vær og vind står oppført kort gangtur fra vei. Fiskevannet har Tronfjell ruvende opp noe lenger nord, og flott utsikt til hele Alvdal Vestfjell i sør.

Kvebergstjønna har både ørret og røye å by på. Vannet er godt kultivert med utsetting av ørret over lenger tid, samt også røye de siste åra. Med de rette forhold og bett, er kvartkilos ørret ikke sjelden på kroken!

Vinerstid er det brøytet vei helt opp til Kvebergsvangan med oppkjørt skiløype i kort avstand fra tjønna. Dette gjør vannet lett tilgjengelig for isfiske.

Med mormyrska og maggott lar ørreten seg lettest fristes. Her en kvartkilos middag klar for aburøken!

Se mer på fishpot.no eller kjøp fiskekort her