Kortområde 3. - Sølna, Veslsølna, Kvislåa, Sølnsjøen, Breidsjøen, Strålsjøen og Holmsjøen

Sølndalen med elver og sjøer ligger i et fjellandskap med Store Sølnkletten på 1828 moh som et ruvende landemerke innerst i dalføret.
Vannene som speiler seg i tregrensa har lettest adkomst fra rv 29 med sætervei som fører helt inn til Nordsjøen i Breidsjøvassdraget. Vinterstid er det brøytet vei inn til Sølnsætra.

Området huser både røye og ørrett, med årvisse fangster på kilos ørrett i Breidsjøen for den heldige!Vassdraget egner seg godt for kano mellom valgte fiskeplasser. Øverste del av Sølna- Håan, innehar flere fine kulper der elva snor seg nedover i stiller og stryk. Sølnsjøen har store mengder røye, men størrelsen bærer noe preg av antallet.

Det er lett adkomst til flere fiskevann, noe som gjør området barnevennlig for fisketur i fjellheimen.

Se mer på fishpot.no eller kjøp fiskekort her