Kortområde 9. - Strålsjøen

Strålsjøen ligger idyllisk til ved Strålsjøgrenda nær Savalen. Lettest adkomst er fra rv 29 ved Einunna bru. Lomnesvola stiger behagelig opp sør for sjøen, mens veien gjør fiskemulighetene lett tilgjengelig. Mot nord ligger en liten strandlinje egnet som badeplass, som gjør vannet svært så familievennlig.

Strålsjøen huser både ørret og røye, og fiskelaget kultiverer vannet godt som resulterer i gode fangster av spesielt ørret. Vannet er svært næringsrikt med påfølgende fangster i god kondisjon!

Se mer på fishpot.no eller kjøp fiskekort her