Elg

Pr. 11.11 er det felt 114 elg av en tildeling på 135 dyr i Alvdal elgvald. Dette gir en foreløpig fellingsprosent på 84 %. Målsetning i bestandsplanen er at det felles minst 85 % av tildelt kvote. Det forventes flere fellinger den siste jaktperioden. Den største oksen som er felt hittil viste en vekt på 274 kg og hadde 15 spir. Les om oksen til Erik Thorshaug i Alvdal midt i væla 

De 5 tyngste elgene som er felt i 2019 (foreløpige tall):

 1. 274 kg - Haustdalen
 2. 271 kg - Sivilldalen
 3. 260 kg - Dølplasslia
 4. 250 kg - Røskåsen
 5. 248 kg - Flatsætra-Nyhussætra 

Topp elgokser (5) med flest ant. tagger/spir (foreløpige tall):

 1. 16 tagger - 185 kg - Høyåsen
 2. 15 tagger - 274 kg - Haustdalen
 3. 15 tagger - 260 kg - Dølplasslia 
 4. 14 tagger - 250 kg - Røskåsen 
 5. 13 tagger - 248 kg - Flatsætra-Nyhussætra. 

Hjort

De 5 største hjortene mtp. gevir, vekt og fellingsted:

 1. 12 tagger - 107 kg - Urlia
 2. 12 tagger - 92 kg - Urlia
 3. 9 tagger - 95 kg - Bellinga
 4. 8 tagger - 89 kg - Hammermåna
 5. 8 tagger - 85 kg - Einabu

I Alvdal kan de med elgjakt jakte hjort, i tillegg er det jegere som har sikret seg hjortekort i jaktsesongen.


 • alvdaljff
 • alvdalturforening
 • gjeltenbrucamping
 • inatur
 • langoddengård
 • nordøsterdal-utmarkstjenester