Jakt betyr mye for folk i Alvdal og er en viktig faktor for trivsel. Viltbestanden er variert og god. Jegeren må sette seg inn i viltloven, grenser, jakttider og bestemmelser som gjelder for feltet. Jakt krever at du løser jegeravgift og skaffer deg jaktkort.


Alvdal har: 

  • Organiserte jegerprøvekurs
  • Organisert oppskyting for storviltjegere og treningsskyting for riflejegere
  • Øvingsskytebane for elg og leirdue åpen i sommerhalvåret mandager og torsdager fra kl. 1800.

I Alvdal finnes eget treningsområde for fugle- og harehunder. Området ligger på Østkjølen og grenser mot Tynset kommune. Området dekker ca. 10.000 dekar, for det meste snaufjell. To bilveier fører inn i området; vei til Kvebergsvangen og vei østover fra Rv3 ved Langodden gard.

  • For medlemmer som ønsker å benytte området er det en døgn pris pr. hund på kr. 50.-
  • Ønsker du å bli medlem i Østerdal fuglehundklubb eller harehundklubb for å benytte terrenget, ligger det innbetalingsblankett i postkasse ved veien østover fra Langodden gård.
    Medlemskapet koster kr. 200.- pr år

Det er åpent for fuglehunder fra 15 juli og harehunder fra 20 august. Det kreves sauerenhetsbevis. Dette kan ordnes ved hendvendelse til Arve Løkken. Mob.tlf.nr: 970 46 558

 


Rein

Jaktkort selges på Alvdal-Tynset Sport avdeling Alvdal. Utenbygds jegere må søke om jaktkort.

Søknader