Alle kan jakte bever i Alvdal. Ukeskort selges fortløpende til sesongens kvote er fylt. Ett dyr pr. kort.
Selges av Langodden gard, tlf 62 48 97 16 .

Skyteprøvebevis fra forrige år gjelder ut jakttiden- 15. mai. Jegeravgiftskort må være betalt for inneværende jaktår- 1. april - 31. mars.

Priser
Utenbygds jegere - 500,- for ukeskort
innenbygds jegere - 300,- for sesongkort

Jaktrapport på jaktkort eller eget skjema som fåes hos kortutsteder.

Beverinnstruks

Fellingsstatistikk Bever (PDF)

 

 


Rein

Jaktkort selges på Alvdal-Tynset Sport avdeling Alvdal. Utenbygds jegere må søke om jaktkort.

Søknader