Hjortejakt 2021 - Status: TREKNINGSLISTE HJORTEKORT 2021 (PDF)

Utlysning for hjortejakt (kortjakt) 2021 blir lagt ut på Inatur. Søknadfrist 16 juni. Liste over tilgjengelige jaktfelter følger nedenfor.

I Alvdal er det felleskvote på hjort. Kvota for 2020 var 40 dyr fordelt etter følgende oppstilling: 

  • 12 Kalv (1/2 år)
  • 14 Hunndyr (1 1/2 år og eldre)
  • 6 Spissbukk (1 1/2 år)
  • 8 Hanndyr (2 1/2 år og eldre)

Send SMS med kodeord: "skutthjort AG kvote" til 1963 for oversikt over oppdaterte kvoter. 

Oppdaterte hjortkvoter finner du også i viltrapporten under kategori hjortejakt.

Husk! At all skutt hjort skal umiddelbart legges inn i viltrapporten etter felling.

Relevante dokumenter:

Hjorteinstruks enkeltjeger 2021 
Endring i føring av sett-dyr 
Aldersbestemmelse av skutt hjort

 

Hjortejakt er i år tilgjengelig for søknad på følgende felter. Se betingelser under hvert tilbud. Søknadsfrist: 16. juni

SØKNAD HJORTEJAKT DOKKAN/BAUGSBERGET
SØKNAD HJORTEJAKT BELLINA
SØKNAD HJORTEJAKT URLIA
SØKNAD HJORTEJAKT SIVILDALEN
SØKNAD HJORTEJAKT MÅNA/DJUPDALSBEKKEN
SØKNAD HJORTEJAKT HØYÅSEN
SØKNAD HJORTEJAKT DØLPLASSLIA
SØKNAD HJORTEJAKT DJUPDALSBEKKEN/STRÅLSJØÅSV.
SØKNAD HJORTEJAKT BLÅVOLA
SØKNAD HJORTEJAKT AUMÅSEN
SØKNAD HJORTEJAKT TRONKJØLEN
SØKNAD HJORTEJAKT HAMMERMÅNA
 

Tillatelser til hjortejakt selges på de fleste elgfelt, i tillegg jaktes det hjort under ordinær elgjakt. Se kart
Søker skal være fyllt 18 år. Se bestemmelser for aldersgrense ved utøvelse av hjortejakt. Informasjonspapirer og nødvendige skjemaer sendes ut til den enkelte hjortejeger via Viltrapporten.


Rein

Jaktkort selges på Alvdal-Tynset Sport avdeling Alvdal. Utenbygds jegere må søke om jaktkort.

Søknader