Utskrift

Hjortejakt 2020

TREKNINGSLISTE HJORTEJAKT 2020

I Alvdal er det felleskvote på hjort. Kvota for 2020 er på 40 dyr fordelt etter følgende oppstilling: 

Send SMS med kodeord: "skutthjort AG kvote" til 1963 for oversikt over oppdaterte kvoter. 

Oppdaterte hjortkvoter finner du også i viltrapporten under kategori hjortejakt.

Husk! At all skutt hjort skal umiddelbart legges inn i viltrapporten etter felling.

Hjortejakt er i år tilgjengelig for søknad på følgende felter. Se betingelser under hvert tilbud. Søknadsfrist: 1. juni

Navn felt Art  
Bellinga Hjort SØK HER
Trondkjølen Hjort SØK HER
Sivildalen Hjort SØK HER
Måna / Djupdalsbekken Hjort SØK HER
Urlia Hjort SØK HER
Høyåsen Hjort SØK HER
Hammermåna Hjort SØK HER
Aumåsen Hjort SØK HER
Blåvola Hjort SØK HER
Djupdalsbekken / Strålsjøåsveien Hjort SØK HER

 

Tre tillatelser til hjortejakt selges på de fleste elgfelt (tilsammen 30), i tillegg jaktes det hjort under ordinær elgjakt. Se kart
Søker skal være fyllt 18 år. Se bestemmelser for aldersgrense ved utøvelse av hjortejakt. Informasjonspapirer og nødvendige skjemaer sendes ut til den enkelte hjortejeger via Viltrapporten.