Utlysning for rådyrjakt 2020 blir lagt ut på Inatur. Søknadfrist 1 juni. Liste over tilgjengelige jaktfelter følger nedenfor.

TREKNINGSLISTE RÅDYR 2020

Tilgjengelig rådyrkort etter trekning blir lagt ut for salg på Alvdal/Tynset sport. 

Fra 2020 deles ut et begrenset antall bukkekort for perioden 10.08 - 24.09. Dersom det ikke felles rådyrbukk, kan disse kortene kan benyttes videre under ordinær rådyrjakt etter 02.10. Jaktkort for ordinær rådyrjakt gjelder for hele perioden 02.10 - 23.12 

Ca 35 % av kortene blir trekt ut til bukkejakt. Jegere som ønsker bukkejakt søker også på dette. Husk: søker du bukk må du også søke ordinærkort for å være med i trekning av dette. Det kan søkes på så mange felt som ønskelig.

På felt med gjenværende kvote kan det søkes om ett dyr utover jaktsesongen (gjelder også tidligere uttrukne jegere). Rådyr defineres som storvilt i viltloven. Se aldersgrenser ved rådyrjakt. Søker skal være fyllt 18 år.
NB - Ved søknad blir betalt jegeravgiftskort sjekket automatisk mot Brønnøysundregistrene.

Priser 

  • Innenbygds jegere - kr 700,- for sesongkort 02.10-23.12
  • Innebbygds jegere - kr 800,- for bukkekort 10.08-24.09
  • Utenbygds jegere - kr 1100,- for sesongkort 02.10-23.12
  • Utenbygds jegere - kr 1200,- for bukkekort 10.08-24.09

Husk at jeger plikter til å ha godkjent ettersøksavtale pdfEttersøksavtale

Jaktkortet er ikke gyldig uten at tilgang på godkjent ettersøkshund kan dokumenters

Rådyrjakt kan utøves i de fleste elgjaktfelt. Se kart

 

Navn felt Art  
Bellinga Rådyr SØK HER
Østkjølen Rådyr SØK HER
Trondkjølen Rådyr SØK HER
Sivildalen Rådyr SØK HER
Måna / Djupdalsbekken Rådyr SØK HER
Dokkan / Baugsberget Rådyr SØK HER
Urlia Rådyr SØK HER
Vardlia Rådyr SØK HER
Viltstellområde 4 Rådyr SØK HER
Djupdalsbekken / Strålsjøåsveien Rådyr SØK HER
Stråsjøåsveien / Herredsgrensa Rådyr SØK HER
Aumåsen Rådyr SØK HER
Blåvola Rådyr SØK HER


Fylte felt: 

 

 


Rein

Jaktkort selges på Alvdal-Tynset Sport avdeling Alvdal. Utenbygds jegere må søke om jaktkort.

Søknader

  • alvdaljff
  • alvdalturforening
  • gjeltenbrucamping
  • inatur
  • langoddengård
  • nordøsterdal-utmarkstjenester