Rådyrjakt 2021 blir lagt ut på Inatur. Søknadfrist 16 juni. Liste over tilgjengelige jaktfelter følger nedenfor.

Status - Trekningsliste innenbygds rådyr 2021 (PDF)

Tilgjengelig rådyrkort etter trekning blir lagt ut for salg på Alvdal/Tynset sport. 

Fra 2021 deles ut et begrenset antall bukkekort for perioden 10.08 - 24.09. Dersom det ikke felles rådyrbukk, kan disse kortene kan benyttes videre under ordinær rådyrjakt etter 02.10. Jaktkort for ordinær rådyrjakt gjelder for hele perioden 02.10 - 23.12 

Ca 35 % av kortene blir trekt ut til bukkejakt. Jegere som ønsker bukkejakt søker også på dette. Husk: søker du bukk må du også søke ordinærkort for å være med i trekning av dette. Det kan søkes på så mange felt som ønskelig.

Eventuelle restkort etter trekking blir tilgjengelig for salg på Alvdal/Tynset Sport i Alvdal. Rådyr defineres som storvilt i viltloven. Se aldersgrenser ved rådyrjakt. Søker skal være fyllt 18 år.
NB - Ved søknad blir betalt jegeravgiftskort sjekket automatisk mot Brønnøysundregistrene.

Priser 

  • Innenbygds jegere - kr 700,- for ordinær 02.10-23.12
  • Innebbygds jegere - kr 800,- for bukkekort 10.08-23.09
  • Utenbygds jegere - kr 1100,- for ordinær 02.10-23.12
  • Utenbygds jegere - kr 1200,- for bukkekort 10.08-23.09

Husk at jeger plikter til å ha godkjent ettersøksavtale pdfEttersøksavtale

Jaktkortet er ikke gyldig uten at tilgang på godkjent ettersøkshund kan dokumenters

Rådyrjakt kan utøves i de fleste elgjaktfelt. Se kart

 

Navn felt Art  
Bellinga Rådyr SØK HER
Østkjølen Rådyr SØK HER
Trondkjølen Rådyr SØK HER
Sivildalen Rådyr SØK HER
Måna / Djupdalsbekken Rådyr SØK HER
Dokkan / Baugsberget Rådyr SØK HER
Urlia Rådyr SØK HER
Vardlia Rådyr SØK HER
Viltstellområde 4 Rådyr SØK HER
Djupdalsbekken / Strålsjøåsveien Rådyr SØK HER
Stråsjøåsveien / Herredsgrensa Rådyr SØK HER
Aumåsen Rådyr SØK HER
Blåvola Rådyr SØK HER


Fylte felt for 2021: 

Sivildalen
Måna/Djupdalsbekken
Dokkan Baugsberget
Vardlia
Vilstellområde 4
Djupdalsbekken/Strålsjøåsv.
Blåvola
Bellinga
Tronkjølen
Urlia
Aumåsen

Restkort INNENBYGDS pr. 29.07.21 tilgjengelig på Alvdal/Tynset sport: 

ant. 1 ordinær Østkjølen
ant. 1 ordinær Strålsjøåsv./Herredgrensa

 


Rein

Jaktkort selges på Alvdal-Tynset Sport avdeling Alvdal. Utenbygds jegere må søke om jaktkort.

Søknader