Utenbygds: småvilt - Rype, skogsfugl og hare

Utenbygds jegere må søke om jaktkort på rype og skogsfugl. Det er åpnet for søknad fra 24.04.2020. Søknadsfristen er 25.05.2020. Søknad foregår på INATUR. Harekort, med untak av Harejakt felt 2 Tron (søknad) er søknadsfritt i 2020. Harekort blir tilgjengelig for salg 1. juni. 

Småviltjakta er oppdelt i 5 kortområder. Se kart

Søknad for utenbygds skogsfugl: 

Skogsfugl felt 1 og 6 Bellinga/Urlia 
Skogfugl felt 2 Tron
Skogsfugl felt 3 Måna/Sivildalen
Skogsfugl felt 4 Høstdalen 
Skogsfugl felt 5 Blåvola 

 

Søknad for utenbygds rype: 

Rypejakt felt 1 og 6 Bellinga/Urlia 
Rypejakt felt 2 Tron 
Rypejakt felt 3 Måna/Sivildalen
Rypejakt felt 4 Høstdalen
Rypejakt felt 5 Blåvola

 

Søknad for utenbygds hare:

 Harejakt felt 2 Tron                      

 

Harekort tilgjengelig for salg fra 1. juni:

Harejakt felt 1 og 6 Bellinga/Urlia
Harejakt felt 3 Måna/Sivildalen
Harejakt 4 Høstdalen
Harejakt felt 5 Blåvola

 

Når det gjelder viltstellområde 4. Høstdalen er det ikke tillatt med bruk av fuglehund for utenbygds jegere. 

Alle felt jaktid: 10.09*-24.09 og 02.10-23.12 - *Høstdalen 15.09-24.09 og 02.10-23.12

Jaktkort på and gir rett til å felle opptil 4 ender.

Jakttider
Brunnakke, Krikkand og stokkand                   - 21.08-24.09 og 02.10-23.12
Toppand, havelle, kvinand, siland og laksand- 10.09-24.09 og 02.10-23.12
Hare, lirype og fjellrype, orrfugl og storfugl    - 10.09-24.09 og 02.10-23.12 (egne datoer for viltstellområde 4, Høstdalen se under) 

Jakttider på lirype, fjellrype, storfugl-, hare og orrfugljakt  i Viltstellområde 4, Høstdalen, er 15.09 - 24.09  og 02.10-23.12.

INNENBYDS - med bostedsadresse 2560 Alvdal 

Innenbygds kjøper jaktkort på Sportsforretningen

Jaktkort hare, rype og storfugl for ett småviltfelt 1-6    
Jegerkategori Innenbygds  Innenb. < 20 år 
Art. Småvilt Småvilt
Uke periode 1. 10.09.-16.09. 700 450
Uke periode 2. 17.09.-23.09. 580 400
Uke   02.10.-23.12. 580 400
Døgnkort i per 02.10. - 23.12. 330 220
Sesongkort 02.10. - 23.12. 1100 720
     
Jaktkort alle småviltfelt hare, rype og storfugl    
Jegerkategori Innenbygds  Innenb. < 20 år 
Antall arter (Hare, Rype, Skogsfugl Småvilt Småvilt
Alle felt 10.09* - 24.09. og 02.10. - 23.12. 2000 1500
*Høstdalen 15.09 - 24.09.og  02.10. - 23.12.     

Baglimit/begrensning: Det kan forekomme justeringer av baglimit og begrensinger i forkant av jaktstart, dette avgjøres fortløpende mot høsten. 

 

 


Rein

Jaktkort selges på Alvdal-Tynset Sport avdeling Alvdal. Utenbygds jegere må søke om jaktkort.

Søknader

  • alvdaljff
  • alvdalturforening
  • gjeltenbrucamping
  • inatur
  • langoddengård
  • nordøsterdal-utmarkstjenester