Utskrift

Jakt betyr mye for folk i Alvdal og er en viktig faktor for trivsel. Viltbestanden er variert og god. Jegeren må sette seg inn i viltloven, grenser, jakttider og bestemmelser som gjelder for feltet. Jakt krever at du løser jegeravgift og skaffer deg jaktkort.


Alvdal har: 

I Alvdal finnes eget treningsområde for fugle- og harehunder. Området ligger på Østkjølen og grenser mot Tynset kommune. Området dekker ca. 10.000 dekar, for det meste snaufjell. To bilveier fører inn i området; vei til Kvebergsvangen og vei østover fra Rv3 ved Langodden gard.

Det er åpent for fuglehunder fra 15 juli og harehunder fra 20 august. Det kreves sauerenhetsbevis. Dette kan ordnes ved hendvendelse til Arve Løkken. Mob.tlf.nr: 970 46 558