Utskrift

Elgjaktfelt. Rådyr og hjortejakt i flere felt
Barkald Vest og "Aursjøbekken" sør for dagens Bellinga jaktfelt har trekt seg ut av valdet

kart radyr hjort 700