For kontroll av predator i forbindelse med viltstellpremiering for jaktsesongen 2017/2018 bes jegere henvende til Arve Løkken, Alvdal.

Telefon 970 46 558


  • alvdaljff
  • alvdalturforening
  • gjeltenbrucamping
  • inatur
  • langoddengård
  • nordøsterdal-utmarkstjenester